OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 25. 07. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
Instalace 7el. 144 MHz
Instalace 7el. 144 MHz
zobrazení: 3007
známka: 0

Holický pohár

Zpět Podmínky 22. ročníku závodu o Holický pohár 2022

Vydáno dne 01. 02. 2022 (3287 přečtení)

který pořádá radioklub OK1KHL a město Holice.
Koná se tradičně poslední sobotu v dubnu, letos tedy 30.4.2022, v čase: od 06:00 do 08:00 SELČ (od 04:00 do 06:00 UTC).

Hlavní novinky od roku 2014: rozšíření o kategorii NOVICE, a tím i o spodní úsek SSB, a příjem deníků pomocí robota.

Platí podmínky uveřejněné 1.2.2014Holický pohár

takto jsou zvýrazněny významnější novinky

 1. Termín závodu:
  • tradičně poslední sobotu v dubnu
  • v čase: od 06:00 do 08:00 SELČ (od 04:00 do 06:00 UTC)
 2. Pásmo 80 m, v úsecích:
  • CW - 3520–3560 kHz
  • SSB - 3600–3650 a 3700–3770 kHz
 3. Druh provozu:
  • CW - výzva “TEST HP
  • SSB - “VÝZVA HOLICKÝ POHÁR
 4. Kategorie:
  • CW - do 100W, provoz CW
  • SSB - do 100W, provoz SSB
  • MIXED - do 100W, provoz CW i SSB
  • QRP - do 5W, provoz CW i SSB
  • SWL - posluchači, provoz CW i SSB
  • NOVICE - pouze pro držitele licence N, do 10W, provoz CW i SSB
  • CHECKLOG - nejedná se o kategorii, deník je pouze pro kontrolu
 5. Navazování QSO:
  • OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM.
  • Zúčastnit se mohou pouze jednotlivci. Pokud se účastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.
  • S každou stanicí lze během závodu pracovat jen jednou, resp. duplicitní spojení nebudou započítána. Doporučujeme udělat duplicitní QSO, pokud vás o něj stanice požádá (mít nastaven elektronický deník tak, aby to umožňoval). V nejhorším případě vám toto QSO pouze nebude započítáno.
  • QSO lze navazovat i v módu ve kterém stanice nesoutěží. I tato spojení je nutné zapsat do deníku. Stanici budou do výsledného skóre započítána pouze spojení v módu podle kategorie, do které se přihlásila. Ostatní spojení budou použita pro kontrolu.
 6. Soutěžní kód:
  • Předává se RS/RST + okresní znak (např. 599 LVC nebo 59 DDO).
   Okresní znak je dle členění platného do konce roku 2001 (seznam znaků na zde)
 7. Body za QSO:
  • 1 bod za každé platné spojení
  • 1 násobič za každý jedinečný okresní znak
  • U deníku v elektronické formě není nutné vyznačovat body ani násobiče.
 8. Výsledek:
  • Celkové skóre je součin celkového počtu bodů a celkového počtu jedinečných násobičů.
  • U deníku v elektronické formě není nutné uvádět celkový počet bodů, ty budou vyhodnoceny při zpracování.
 9. Pravidla pro posluchače:
  • Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, volací znak stanice, odesílaný RS/RST, odesílaný násobič a volací znak protistanice) se počítá 1 bod. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče. V daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 2 body a až 2 násobiče.
 10. Deníky:
  • Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový soubor.
  • Vyhodnocovatel zásadně preferuje (a u stanic na předních místech ve výsledkové listině předpokládá) deníky ze závodu ve formátu Cabrillo. Akceptuje obě v současnosti používané verze 2.0 i 3.0. Správně nakonfigurovaný elektronický deník zpravidla vyexportuje správný formát dat. V případě pochybností zkontrolujte formát deníku podle přílohy.
  • U deníku v jiném formátu, tedy textový ASCII (*.txt) nebo tabulka (*.xls, *.xlsx) či dokument (*.doc, *.docx) je nutné spolu se souborem zaslat i sumář, který pojmenuje volaci_znak.sum (například ok9abc.sum).
  • Způsob zaslání papírového deníku, případně další možnosti jsou popsány v příloze. Tyto verze však pořadatel nedoporučuje a jsou uvedeny pouze pro případ, že účastník nemá možnost zaslat deník některým z výše uvedených způsobů
  U deníků, které nejsou ve formátu Cabrillo vyhodnocovatel nezaručuje zpracování a zařazení do soutěže.
 11. Doručení deníků:
  1. Preferovaný způsob, nahrání robotem přes web: http://hp.nagano.cz/. Pouze ve formátu Cabrillo. (okamžitá kontrola formální správnosti a potvrzení příjmu)
  2. Zaslání e-mailem na: hk1khl.com. V "Předmětu" zprávy uveďte použitý soutěžní volací znak. Soubory je třeba pojmenovat podle volacího znaku použitého v závodě, např. ok1xxx.cbr (pro Cabrillo).
  3. Zasílání na poštovní adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 871, 534 01 Holice
  • Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód).
  • Upřednostňujeme elektronické zasílání deníků, elektronický deník v jakémkoli formátu je vždy lepší, než papírový!
   Pozn. skenovaný papírový je stále považován za papírový, data z něj nejsou rozumně zpracovatelná.
 12. Uzávěrka:
  • Všechny deníky musí být doručeny do 14 dnů po skončení závodu.
 13. Vyhodnocení:
  • Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné volací znaky, špatné přijaté kódy) nebudou započítána.
  • Pokud se stanicí, která nezaslala soutěžní deník, navážou spojení minimálně 3 soutěžící stanice, tak je zařazena do hodnocení "pro kontrolu" a protistanicím se spojení započítává. Pokud s ní naváže spojení méně než 3 soutěžní stanice, spojení není ověřitelné a nezapočítává se.
  • Tolerovaná vzájemná časová odchylka spojení je 5 minut.
  • V případě rovnosti rozhodne počet spojení v prvních 20, (eventuálně 40, 60) minutách.
  • Každá kategorie se vyhodnocuje samostatně. Ceny se udělují v kategoriích, do nichž se přihlásilo alespoň 5 stanic.
  • Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná.
 14. Pořadí, diplomy a ceny:
  • v každé kategorii obdrží diplom a výsledkovou listinu každá stanice která si o něj požádá
  • každá stanice na prvním místě v kategorii obdrží malý "Holický pohár"
  • stanice s nejvyšším počtem bodů získává i velký putovní "Holický pohár" na dobu jednoho roku
  • stanice s nejvyšším počtem bodů budou odměněny hmotnými cenami v hodnotě:
   • 1. místo — 1500,- Kč
   • 2. místo — 1000,- Kč
   • 3. místo — 500,- Kč
  • pokud se stanice stane absolutním vítězem ve třech ročnících za sebou, získává putovní pohár do osobního vlastnictví
 15. Diskvalifikace:
  • Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.
 16. Informace a dotazy k závodu:
  • Dotazy zasílejte na e-mail: hk1khl.com
  • Informace, seznam došlých deníků a výsledkovou listinu naleznete na domácí webové stránce http://www.ok1khl.com/

Pořadatelem závodu je Radioklub OK1KHL Holice a město Holice.

Platnost od roku 2014

Za Radioklub OK1KHL Holice, Mirek OK1NMP, VO


ODKAZY

Popis definice formátu

Používané deníky

Několik vybraných deníků, případně jejich konfigurací pro HP naleznete v sekci Download.


Holický pohár - příloha k podmínkám

Formát deníku

Sumář

 • Sumář nebo deník musí obsahovat: vlastní volací znak, zřetelně vyjádření, do které kategorie se účastník přihlašuje.

  Vysílači

  V denících ve formátu Cabrillo:
  CALLSIGN: OK1XXX (vlastní volací znak)
  CATEGORY: MIXED (jedna ze závodních kategorií)

  Posluchači

  V denících ve formátu Cabrillo:
  CALLSIGN: OK1-11861 (vlastní volací znak)
  CATEGORY: SWL
 • Nepovinné

  Osobní údaje jako jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail adresa.

  V denících ve formátu Cabrillo:
  NAME: Jméno Příjmení (vlastní jméno a příjmení)
  ADDRESS: Ulice 1, 000 00 Město (vlastní ulice a číslo, psč, město)
  EMAIL: adres omena.com (vlastní e-mail adresa)

  Tyto údaje nebudou zveřejňovány.

Seznam QSO

 • Spojení musí být seřazena chronologicky, bez ohledu druh provozu.

  Vysílači

  Každé QSO musí obsahovat: druh provozu (CW/PH), datum, UTC, vlastní volací znak, předávaný kód RS/RST, předávaný násobič (okresní znak), volací znak protistanice, přijatý kód RS/RST, přijatý násobič.

  V denících ve formátu Cabrillo:
                 -----info-sent---- -----info-rcvd----
  QSO: freq mo date    time call    rst reg call    rst reg
  QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ********** nnn aaa ********** nnn aaa
  např.
  QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX   599 APF OK1KHL   599 KPA

  Posluchači

  Zapisují datum, UTC, volací znak poslouchané stanice, odeslaný kód RS/RST, odeslaný násobič a volací znak protistanice.

  V denících ve formátu Cabrillo:
                 -----station-1---- -station2-
  QSO: freq mo date    time call    rst reg call  
  QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ********** nnn aaa **********
  např.
  QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX   599 APF OK1KHL

  Pro získání 2 bodů musí být spojení ve dvou řádcích.

  V denících ve formátu Cabrillo:
  QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX   599 APF OK1KHL
  QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1KHL   598 KPA OK1XXX

Příklady deníku Cabrillo

START-OF-LOG: 3.03.0 = verze Cabrillo 3.0
CALLSIGN: OK1XXXvlastní volací znak
CONTEST: HPHP = Holický pohár
CATEGORY-BAND: 80M80M
CATEGORY-MODE: CWCW / SSB / MIXED
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OPSINGLE-OP / CHECKLOG
CATEGORY-OVERLAY: CHECKLOG
CATEGORY-POWER: LOWLOW / QRP / SWL / NOVICE
CATEGORY-TRANSMITTER: ONEONE
NAME: Tomáš Dobrývlastní jméno a příjmení
EMAIL: ok1xx ail.netvlastní e-mail adresa
QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX 599 APF OK1KHL 599 KPA
QSO: 3708 PH 2013-04-27 0555 OK1XXX 59 APF OK2SJS 59 HOL
END-OF-LOG:

START-OF-LOG: 2.02.0 = verze Cabrillo 2.0
CALLSIGN: OK1XXXvlastní volací znak
CONTEST: HPHP = Holický pohár
CATEGORY: SINGLE-OP 80M LOW MIXEDSINGLE-OP / CHECKLOG
80M
LOW / QRP / SWL / NOVICE
CW / SSB / MIXED
NAME: Tomáš Dobrývlastní jméno a příjmení
EMAIL: ok1xx ail.netvlastní e-mail adresa
QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX 599 APF OK1KHL 599 KPA
QSO: 3708 PH 2013-04-27 0555 OK1XXX 59 APF OK2SJS 59 HOL
END-OF-LOG:

Obecné

 • Deník posíláný elektronické podobě, je vždy jen jeden deník se všemi QSO.

 • Papírové deníky musí mít navíc vyznačená opakovaná QSO, body a násobiče a spočítané celkové skóre.

 • Součástí deníků které nejsou ve formátu Cabrillo je i sumář, který musí obsahovat všechny odpovídající údaje potřebné pro výpočet konečného skóre, použitý výkon, jméno, adresu pro korespondenci (nestačí jen e-mail) a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu.

 • Pokud je deník posílán poštou, t.j. na CD, DVD, USB Flash, SD/miniSD/mikroSD přikládá se i papírový sumář.


STRUČNÁ VERZE PRO PUBLIKACI V TISKU
HOLICKÝ POHÁR
http://www.ok1khl.com/hp
Termín: 30.4.2022 od 04:00 do 06:00 UTC. Každou stanici může obsluhovat pouze jeden operátor. Zúčastnit se mohou OK/OL/OM stanice. S každou stanicí bude uznáno uznáno pouze jedno spojení. Módy: CW, SSB. Pásma: 3520–3560, 3600–3650 a 3700–3770 kHz. Kategorie: CW, SSB, MIXED, QRP, NOVICE a CHECKLOG. Výkon: max. 100 W, QRP 5 W, NOVICE 10 W. Soutěžní kód: RS(T) + okresní znak. Bodování: 1 QSO = 1 bod, 1 okresní znak = 1 násobič. Celkové skóre: součin počtu bodů a jedinečných násobičů. Deníky: do 14 dnů po závodě přednostně ve formátu Cabrillo na web http://hp.nagano.cz příp. e-mailem na h k1khl.com nebo poštou na adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 871, 53401 Holice. Deník v jiném formátu musí mít vyznačená QSO a násobiče a spočítané celkové skóre. Také musí obsahovat čestně prohlášení: „Prohlašuji, že jsem dodržel povolovací podmínky a soutěžní podmínky závodu a že uvedené údaje jsou pravdivé." Zdroj: web OK1KHL


Související články:
Výsledky závodu o Holický pohár 2024 (15.05.2024)
Holický pohár 2024 - vyhodnocení aktivovaných okresů (15.05.2024)
Podmínky 24. ročníku závodu o Holický pohár 2024 (01.02.2024)
Holický pohár 2023 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2023 (20.05.2023)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2023 (10.05.2023)
Podmínky 23. ročníku závodu o Holický pohár 2023 (01.02.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2022 (18.06.2022)
Holický pohár 2022 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2022)
Výsledky závodu o Holický pohár 2021 (20.06.2021)
Holický pohár 2021 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2021)
Podmínky 21. ročníku závodu o Holický pohár 2021 (01.02.2021)
Výsledky závodu o Holický pohár 2020 (08.06.2020)
Holický pohár 2020 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2020)
Podmínky 20. ročníku závodu o Holický pohár 2020 (01.02.2020)
Holický pohár 2019 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2019 (19.05.2019)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2019 (04.05.2019)
Podmínky 19. ročníku závodu o Holický pohár 2019 (01.02.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2018 (09.07.2018)
Holický pohár 2018 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2018)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2018 (19.05.2018)
Podmínky 18. ročníku závodu o Holický pohár 2018 (01.02.2018)
Výsledky závodu o Holický pohár 2017 (31.05.2017)
Holický pohár 2017 - vyhodnocení aktivovaných okresů (25.05.2017)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2017 (20.05.2017)
Podmínky 17. ročníku závodu o Holický pohár 2017 (01.02.2017)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2016 a předávání cen (30.08.2016)
Výsledky závodu o Holický pohár 2016 (25.06.2016)
Holický pohár 2016 - vyhodnocení aktivovaných okresů (16.06.2016)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2016 (15.05.2016)
Podmínky 16. ročníku závodu o Holický pohár 2016 (01.02.2016)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2015 a předávání cen (25.08.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2015 (20.05.2015)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2015 (28.04.2015)
Podmínky 15. ročníku závodu o Holický pohár 2015 (01.02.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2014 (18.08.2014)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2014 (18.05.2014)
Podmínky 14. ročníku závodu o Holický pohár 2014 (01.02.2014)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2013 a předávání cen (28.08.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2013 (19.08.2013)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2013 (27.04.2013)
Podmínky 13. ročníku závodu o Holický pohár 2013 (06.04.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2012 (21.08.2012)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2012 (15.05.2012)
Podmínky 12. ročníku závodu o Holický pohár 2012 (17.03.2012)
Výsledky závodu o Holický pohár 2011 (26.08.2011)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2011 (13.05.2011)
Podmínky 11. ročníku závodu o Holický pohár 2011 (19.03.2011)
Výsledky závodu o Holický pohár 2010 (15.07.2010)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2010 (11.05.2010)
Podmínky 10. ročníku závodu o Holický pohár 2010 (07.02.2010)
Výsledky závodu o Holický pohár 2009 (15.08.2009)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2009 (07.05.2009)
Podmínky 9. ročníku závodu o Holický pohár 2009 (11.02.2009)
Holický pohár 2009 - bližší informace (31.12.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2008 (15.08.2008)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2008 (13.05.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2007 (20.08.2007)
Holický Pohár 2006 - výsledky (19.03.2007)
Výsledky závodu o Holický pohár 2006 (13.07.2006)
Výsledky závodu o Holický pohár 2005 (17.06.2005)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.