OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 23. 06. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
Holice 2015 - 3
Společná expozice radio a elektro kroužků
zobrazení: 3351
známka: 0

Holický pohár

Zpět Podmínky 13. ročníku závodu o Holický pohár 2013

Vydáno dne 06. 04. 2013 (8024 přečtení)

který pořádá radioklub OK1KHL a město Holice.
Koná se tradičně poslední sobotu v dubnu, a to 27. dubna 2013

Článek bude průběžně aktualizován! Poslední aktualizace 6.4.2013Holický pohár

 1. Termín závodu:
  • tradičně poslední sobotu v dubnu, tedy 27. dubna 2013

  • v čase: od 06:00 do 08:00 SELČ (od 04:00 do 06:00 UTC)

 2. Pásmo: 80 m, v úsecích
  • CW - 3520–3560 kHz

  • SSB - 3700–3770 kHz

 3. Druh provozu:
  • CW - výzva “TEST HP

  • SSB - “VÝZVA HOLICKÝ POHÁR

 4. Kategorie:
  • CW - jeden operátor, do 100W, provoz CW

  • SSB - jeden operátor, do 100W, provoz SSB

  • MIXED - jeden operátor, do 100W, provoz CW i SSB

  • QRP - jeden operátor, do 5W, provoz CW i SSB

  • SWL - posluchači, provoz CW i SSB

 5. Navazování QSO:
  • OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM.

  • Zúčastnit se mohou pouze jednotlivci. Pokud se účastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.

  • S každou stanicí lze během závodu pracovat jen jednou.

 6. Soutěžní kód:
  • Předává se RS/RST + okresní znak (např. 599 LVC nebo 59 DDO).
   Okresní znak je dle členění platného do konce roku 2001 (seznam znaků na zde)

 7. Body za QSO:
  • 1 bod za každé platné spojení

  • 1 násobič za každý jedinečný okresní znak

 8. Výsledek:
  • Celkové skóre je součin celkového počtu bodů a celkového počtu násobičů.

 9. Pravidla pro posluchače:
  • Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, volací znak stanice, odesílaný RS/RST, odesílaný násobič a volací znak protistanice) se počítá 1 bod. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče. V daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 2 body a až 2 násobiče.
   V denících ve formátu Cabrillo:
   QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX 599 APF OK1KHL
   QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1KHL 598 KPA OK1XXX

 10. Deníky:
  1. Sumář nebo deník musí obsahovat: vlastní volací znak, vysílaný násobič (okresní znak), zřetelně vyjádření, do které kategorie se účastník přihlašuje.
   V denících ve formátu Cabrillo:
   CALLSIGN: OK1XXX (vlastní volací znak), SOAPBOX: APH (násobič), CATEGORY: MIXED (kategorie)
   posluchači
   CALLSIGN: OK1-11861 (vlastní volací znak), CATEGORY: SWL (kategorie)

  2. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat: datum, UTC, předávaný kód RS/RST, volací znak protistanice, přijatý kód RS/RST, přijatý násobič.
   V denících ve formátu Cabrillo:
   QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX 599 APF OK1KHL 599 KPA

   Posluchači zapisují datum, UTC, volací znak poslouchané stanice, odeslaný kód RS/RST, odeslaný násobič a volací znak protistanice.
   V denících ve formátu Cabrillo:
   QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX 599 APF OK1KHL

  3. Spojení musí být seřazena chronologicky, bez ohledu druh provozu. Deník posíláný v elektronické podobě, je vždy jen jeden deník se všemi QSO.

   Papírové deníky musí mít navíc vyznačená opakovaná QSO, body a násobiče a spočítané celkové skóre.

  4. Součástí deníků které nejsou ve formátu Cabrillo je i sumář, který musí obsahovat všechny odpovídající údaje potřebné pro výpočet konečného výsledku, popis zařízení, použitý výkon, jméno, adresu pro korespondenci (nestačí jen e-mail) a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu.

  5. Pokud je deník posílán poštou, t.j. na disketě, CD, DVD, USB Flash, SD/miniSD přikládá se i papírový sumář.

  6. Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový soubor. Soubory je třeba pojmenovat podle volacího znaku požitého v závodě, např. OK1XXX.CBR (pro Cabrillo). Deník ve standardizovaném formátu Cabrillo (specifikace http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/) musí obsahovat a mít vyplněna tato pole:
   - verze 3.x: CALLSIGN, CONTEST, CATEGORY-BAND, CATEGORY-MODE, CATEGORY-OPERATOR, CATEGORY-POWER, CATEGORY-TRANSMITER, NAME, EMAIL
   - verze 2.x: CALLSIGN, CONTEST, CATEGORY, NAME, EMAIL
   podle vzoru:

   START-OF-LOG: 3.0
   START-OF-LOG: 2.0
   CALLSIGN: ( vlastní volací znak )
   CONTEST: HOLICKY POHAR
   CATEGORY-BAND: 80M
   CATEGORY-MODE: CW/SSB/MIXED
   CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP/CHECKLOG
   CATEGORY-POWER: LOW/QRP
   CATEGORY-TRANSMITTER: ONE/SWL
   CATEGORY: SINGLE-OP/SWL/CHECKLOG 80M LOW/QRP CW/SSB/MIXED
   NAME: ( jméno a příjmení )
   EMAIL: ( vlastní email adresa )
   QSO: 3500 CW 2013-04-27 0400 OK1XXX 599 APF OK1KHL 599 KPA
   QSO: 3708 PH 2013-04-27 0555 OK1XXX 59  APF OK2SJS 59  HOL
   END-OF-LOG:

  7. Pokud soutěžící nemá jinou možnost může poslat deník i v jiném formátu, tedy textový ASCII nebo tabulka (*.xls, *.xlsx) či dokument (*.doc, *.docx). V tomto případě vyhodnocovatel nezaručuje možnost zpracování deníku a zařazení do soutěže. Spolu se souborem je nutné zaslat i sumář, který pojmenuje např. OK5H.SUM.
   Elektronický deník v jakémkoli formátu je vždy lepší, než papírový!

 11. Doručení deníků:
  1. Nahrání na web: http://www.ok1khl.com/hp/. Pouze ve formátu Cabrillo.

  2. Zaslání emailem na: hk1khl.com. V "Předmětu" zprávy uveďte použitý soutěžní volací znak.

  3. Zasílání na poštovní adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 871, 534 01 Holice

  • Upřednostňujeme elektronické zasílání deníků.

  • Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód).
   Při zasílaní emailem nezapomeňte uvést použitý soutěžní volací znak v "Předmětu" zprávy!

 12. Uzávěrka:
  • Všechny deníky musí být doručeny do 14-ti dnů po skončení závodu.

 13. Vyhodnocení:
  • Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné volací znaky, špatné přijaté kódy) nebudou započítána.

  • Pokud se stanicí, která nezaslala soutěžní deník, navážou spojení min 3 soutěžící stanice, tak je zařazena do hodnocení "pro kontrolu" a protistanicím se spojení započítává. Pokud s ní naváže spojení méně než 3 soutěžní stanice, spojení není ověřitelné a nezapočítává se.

  • Tolerovaná vzájemná časová odchylka spojení je 5 minut.

  • V případě rovnosti rozhodne počet spojení v prvních 20, (eventuálně 40, 60) minutách.

 14. Pořadí, diplomy a ceny:
  • v každé kategorii obdrží diplom a výsledkovou listinu každá stanice která si o něj požádá

  • každá stanice na prvním místě v kategorii obdrží malý "Holický pohár"

  • stanice s nejvyšším počtem bodů získává i velký putovní "Holický pohár" na dobu jednoho roku

  • stanice s nejvyšším počtem bodů budou odměněny hmotnými cenami v hodnotě:

   • 1. místo — 1500,- Kč

   • 2. místo — 1000,- Kč

   • 3. místo — 500,- Kč

  • pokud se stanice stane absolutním vítězem ve třech ročnících za sebou, získává putovní pohár do osobního vlastnictví

 15. Diskvalifikace:
  • Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.

 16. Domácí webová stránka: http://www.ok1khl.com/
 17. Informace a dotazy k závodu:
  • dotazy zasílejte na e-mail: hk1khl.com

  • Informace, seznam došlých deníků a výsledkovou listinu naleznete na domácí webové stránce.

 18. Pořadatelem závodu je Radioklub OK1KHL Holice a město Holice.
  Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná.

Platnost od roku 2013

Za Radioklub OK1KHL Holice, Mirek OK1NMP, VO


Související články:
Podmínky 24. ročníku závodu o Holický pohár 2024 (01.02.2024)
Holický pohár 2023 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2023 (20.05.2023)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2023 (10.05.2023)
Podmínky 23. ročníku závodu o Holický pohár 2023 (01.02.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2022 (18.06.2022)
Holický pohár 2022 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2022)
Podmínky 22. ročníku závodu o Holický pohár 2022 (01.02.2022)
Výsledky závodu o Holický pohár 2021 (20.06.2021)
Holický pohár 2021 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2021)
Podmínky 21. ročníku závodu o Holický pohár 2021 (01.02.2021)
Výsledky závodu o Holický pohár 2020 (08.06.2020)
Holický pohár 2020 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2020)
Podmínky 20. ročníku závodu o Holický pohár 2020 (01.02.2020)
Holický pohár 2019 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2019 (19.05.2019)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2019 (04.05.2019)
Podmínky 19. ročníku závodu o Holický pohár 2019 (01.02.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2018 (09.07.2018)
Holický pohár 2018 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2018)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2018 (19.05.2018)
Podmínky 18. ročníku závodu o Holický pohár 2018 (01.02.2018)
Výsledky závodu o Holický pohár 2017 (31.05.2017)
Holický pohár 2017 - vyhodnocení aktivovaných okresů (25.05.2017)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2017 (20.05.2017)
Podmínky 17. ročníku závodu o Holický pohár 2017 (01.02.2017)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2016 a předávání cen (30.08.2016)
Výsledky závodu o Holický pohár 2016 (25.06.2016)
Holický pohár 2016 - vyhodnocení aktivovaných okresů (16.06.2016)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2016 (15.05.2016)
Podmínky 16. ročníku závodu o Holický pohár 2016 (01.02.2016)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2015 a předávání cen (25.08.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2015 (20.05.2015)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2015 (28.04.2015)
Podmínky 15. ročníku závodu o Holický pohár 2015 (01.02.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2014 (18.08.2014)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2014 (18.05.2014)
Podmínky 14. ročníku závodu o Holický pohár 2014 (01.02.2014)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2013 a předávání cen (28.08.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2013 (19.08.2013)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2013 (27.04.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2012 (21.08.2012)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2012 (15.05.2012)
Podmínky 12. ročníku závodu o Holický pohár 2012 (17.03.2012)
Výsledky závodu o Holický pohár 2011 (26.08.2011)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2011 (13.05.2011)
Podmínky 11. ročníku závodu o Holický pohár 2011 (19.03.2011)
Výsledky závodu o Holický pohár 2010 (15.07.2010)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2010 (11.05.2010)
Podmínky 10. ročníku závodu o Holický pohár 2010 (07.02.2010)
Výsledky závodu o Holický pohár 2009 (15.08.2009)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2009 (07.05.2009)
Podmínky 9. ročníku závodu o Holický pohár 2009 (11.02.2009)
Holický pohár 2009 - bližší informace (31.12.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2008 (15.08.2008)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2008 (13.05.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2007 (20.08.2007)
Holický Pohár 2006 - výsledky (19.03.2007)
Výsledky závodu o Holický pohár 2006 (13.07.2006)
Výsledky závodu o Holický pohár 2005 (17.06.2005)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.