OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 25. 07. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
Holice 2005 - 52
vysílací středisko
zobrazení: 5497
známka: 0

2012

Zpět 23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - program

Vydáno dne 06. 03. 2012 (18484 přečtení)

HOLICE 2012 — 24.–25.8.

Článek bude průběžně aktualizován! Poslední aktualizace 17.8.2012Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Každý, kdo bude mít zájem, se může na jejich stánku zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese, rádi jim pomůžeme a poradíme.

Těšíme se na Vás.


23. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 2012

Záštitu nad setkáním převzali:

 • starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberk
 • a Český radioklub

MÍSTO

Již tradičně v okolí kulturního domu a sportovní haly v Holicích, 50°4'14.488"N, 15°59'18.684"E.

NÁPLŇ SETKÁNÍ

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky.
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL pod značkou OK5H
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku - WiFi síť

Podívejte se na Zemi z vesmíru...
Pro letošní „Setkání“ jsme připravili diskusní klub, kde budeme konzultovat zkušenosti s SDR přijímačem FUNcube Dongle a jeho použitím v kmitočtovému pásmu 137 MHz Dále budeme prezentovat již známé konstrukce přijímačů a programové vybavení. Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů.
Mirek, OK2UGS

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU v průběhu setkání

 • LOTW - OK1MP, pátek 14:00 - 15:30
 • Antény v Gambii - OK1RI, pátek 14.00 - 15.30
 • VKV - OK2ZI, sobota 10:00 - 11:00
 • KV + hamspirit - OK1CF, sobota 11:00 - 12:00
 • DX fórum (P40H, VK9L) - OK5MM, OK1NG, sobota 14:00 - 16:00
 • QSL služba ČRK - QSL služba ČRK bude tradičně na stánku ČRK od pátku 09:00 do soboty do 14:00 a můžete si objednat dovoz QSL lístků sem a samozřejmě přinést svoje pro odeslání.

PŘEDÁVÁNÍ CEN

Pozor Pokud má kdokoliv zájem zdarma v průběhu setkání předávat jakékoliv poháry, diplomy či jiné metály, předávané v souvislosti s vysíláním, má možnost napsat zprávu pořadateli pomoci Kontaktů na webu OK1KHL a dohodnout časový termín předávání. Okamžitě mu toto bude potvrzeno a obratem uvedeno na webu na stránce setkání. A to bez ohledu na to, zda vyhlašovatel je či není člen ČRK!

 • Sobota - velký sál KD
 • Vyhlášení VKV výsledků závodů a soutěží
 • Vyhlašování výsledků CB soutěží

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

OTEVŘENOna parkovištiv šatnách ve sportovní hale
Pátek 6:00-18:00 9:00-18:00
Sobota 6:00-18:00 7:30-17:00
 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu.
  Řidič zaplatí za prodejní místo poplatek 150 Kč/den limitované plochou: 2,5x4m a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu. Za auto s vlekem zaplatí rovněž podle plochy. Za dvě parkovací místa je tedy poplatek 300 Kč/den.
  Každý člen posádky si také musí zakoupit vstupenku.
 • Bleší trh pro prodejce je pouze v šatnách ve sportovní hale (nikoli v sokolovně). Cena za stůl je 120 Kč/den.
  Každý prodávající si také musí zakoupit vstupenku.
 • Pro vyložení zboží z vozu se u haly vybírá záloha 250 Kč, která platí po dobu jedné hodiny. Potom vozidlo musí odjet parkovat jinam.

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).
OTEVŘENOveřejnostvystavovatelé
Čtvrtekzavřeno12:00-20:00
Pátek 9:00-18:00 7:00-18:30
Sobota 8:00-16:00 7:30-17:00

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány.
  Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením.
  Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice.
 • Poplatek za parkování na hřišti SK Holice je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.
 • Pro invalidy s označením auta ZTP 01a po předložení průkazu je vyhrazené parkoviště před sportovní halou zdarma.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za registrační poplatek 70 Kč za osobu na oba dva dny.
 • Důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu platí pouze 40 Kč za osobu na oba dva dny.
 • Poplatek neplatí děti do 15 let a invalidé po předložení průkazu, pokud nejedou prodávat na bleší trh.

ČASOVÝ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ

Zájemci o zbývající klubovny (přednášky/setkání) kontaktujte Karla, OK1SQK.

 • e-mail: ok1sqeznam.cz, mobil: 724 020 030
 • Je nutné sdělit: název přednášky/účel setkání; organizátor: jméno, vol.znak, mobil, e-mail; předpokládaný počet účastníků; jaká místnost požadovaná; den a od kdy do kdy

KULTURNÍ DŮM

OTEVŘENOveřejnost
Pátek7:00-18:00
Sobota7:00-18:00

KULTURNÍ DŮM - KLUBOVNY

 • „Země z vesmíru“ - Ing. Miroslav Gola, OK2UGS
       Pátek: 9:00-15:00, Sobota: 9:00-10:30, klubovna č. 4
 • „Dílna Coca Cola radio pro děti a mládež“ - výstava a ukázky - Mirek Rehák, OK1DII
       Pátek: 10:00-17:00, Sobota: 10:00-14:00, klubovna č. 2
 • „LOTW“ - Log of The World - přednáška – Miloš Prostecký, OK1MP
       Pátek: 14:00-15:30, klubovna č. 7
 • „Rada SysOpů“ - schůzka- Ing. František Janda, OK1HH
       Sobota: 9:00-10:30, klubovna č. 3
 • „YL kroužek“ - schůzka - Jana Vroubková, OK2MAJ
       Sobota: 11:00-13:00, klubovna č. 3
 • „YU1LM/QRP: Prezentace SDR konstrukcí, TRX Genesis G11“
  „OK1CJB: Začínáme s PSK31.“
  - přednáška – Siniša Tasić (Tasa) YU1LM/QRP. Jaroslav Janata, OK1CJB
       Sobota: 10:00-11:30, klubovna č. 7
 • „Setkání příznivců digitálních provozů a OK-EPC klubu“ - Bedřich Jánský, OK1DOZ; Pavel Kačerek, OK1AW
       Sobota: 11:30-13:00, klubovna č. 7
 • „Setkání zájemců o práci s mládeží“ - diskuse – Karel Košťál, OK1SQK
       Sobota: 13:00-15:00, klubovna č. 7

KULTURNÍ DŮM – MALÝ SÁL

 • „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na el. zařízení“ část I. - František Štancl, revizní technik; Sveta Majce, OK1VEY
       Pátek: 16:00-17:30
 • „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na el. zařízení“ část II. zemění antén - František Štancl, revizní technik; Sveta Majce, OK1VEY
       Sobota: 13:30-15:00
 • „DELTA KROUŽEK“ - Milan Skřivanec, OK1JMS
       Sobota: 10:00-11:30
 • „Vyhlašování výsledků HP a Závodu čarodějnic a vyhlašování výsledků FM Poháru za rok 2011“ - Miroslav Procházka, OK1NMP a Vláďa, OK1IVU
       Sobota: 11:30-12:00

KULTURNÍ DŮM - VELKÝ SÁL

 • „Antény v Gambii“ - přednáška a diskuse – Ing. Jiří Šanda, OK1RI
       Pátek: 14:00-15:30
 • „Setkání zájemců o VKV provoz“ - provoz a vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse - Karel, OK2ZI
       Sobota: 10:00-11:00
 • „Setkání zájemců o KV provoz, hamspirit“ - Karel Matoušek, OK1CF
       Sobota: 11:00-12:00
 • „Předávání cen v CB soutěžích“ - Jan Šimek, CB klub Česká Lípa
       Sobota: 12:00-13:30
 • „DX Fórum - P4OH, VK9L“ : - Ing. Vít Kotrba, OK5MM; Jaromír Mašek, OK1NG
       Sobota: 14:00-16:00

SPORTOVNÍ HALA

OTEVŘENOveřejnost
Pátek 9:00-18:00
Sobota 7:00-17:00
 • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou.
 • Informační stánek OK1KHL - rozhlas, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
       pořadatelé: 7:00-18:00
 • Prodej knihy „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“ - Sveta Majce, OK1VEY
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - Informační stánek OK1KHL
 • Vysílací středisko OK1KHL
  - ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách - Petr Boháček, OK1BOA
  - ukázka zařízení a provoz APRS - Libor Augustin, OK1ALX, 9:00 - 18:00, nářaďovna; vpravo
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - nářaďovna; vpravo
 • Klubovna pro CB - Mirka 42, Dan Kopidlno
       Pátek: 8:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - stánek; vlevo
 • Vojenská technika - Václav Busta, OK1MWA
       ???
 • Nářaďovna vlevo- sbírka ruských digitálních budíků a hodinek "Elektronika" Luboše Cinkana
       Pátek: 8:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - stánek; vlevo

BLEŠÍ TRH V ŠATNÁCH SPORTOVNÍ HALY

 • Bleší trh pro prodejce, kteří nechtějí být vydáni napospas rozmarům počasí. Stůl stojí 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly.

PREZENTAČNÍ STÁNKY RADIOKLUBŮ

 • Český radioklub
 • Slovenský zvaz rádioamatérov
 • Polski Zwiazek Krotkofalowcow
 • Hrvatski radioamaterski savez
 • ÖVSV. Rakouský radioklub
 • Svaz radioamatérů Slovinska
 • Radioklub OK1KHL Holice

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY

 • Budou průběžně doplňovány.

AMARO spol. s r. o.
Karlovo náměstí 30, 120 00 Praha
Petr Havliš, OK1PFM, tel.: 257 317 310
pradio.cz
http://www.aradio.cz/
Časopis pro elektroniku, radiotechniku a amatérské vysílání

ANICO Slovakia s.r.o.
Tr. SNP 341/92, 040 11 Košice, Slovensko
jednatel Imrich Herczeg
anicosnico.sk
http://www.anico.sk/
prodej výrobků značky YAESU, náhradní díly, záruční a pozáruční servis

B PLUS TV a.s.
Požárnická 140, 742 83 Klimkovice
Tel.: +420 556 420 360
bttv.cz
http://www.btv.cz/
výroba, výstavba a provozování tv vysílačů

BEN – technická literatura s.r.o.
Věšínova 140/5, 100 00 Praha 10
Libor Kubica, tel.: 274 816 162
redakcen.cz
http://www.ben.cz/
Nakladatelství technické literatury

DD Amtek s.r.o.
Bubenská 14/242, 170 00 Praha 7
Ing. Petr Douděra
infdamtek.cz
http://www.ddamtek.cz/
Radiostanice, příslušenství, antény.

ELIX spol. s r.o.
Klapkova 48, 182 00 Praha 8
L. Mladenov, tel.: 284 680 695
elilix.cz
http://www.elix.cz/
Prodej amatérských radiostanic, CB, antén a ostatní příslušenství, přehledové přijímače a fotovoltické panely

ELLI Print s.r.o.
nám. Republiky 101, 544 01 Dvůr Králové n/L.
Luboš Volf, tel.: 603 548 546
vollli.cz
tisk QSL lístků

HCS komunikační systémy, s.r.o.
Na Šabatce 4, 14300 Praha 4
ing. Miloslav Hakr, OK1VUM, tel.: 777 144 300
maicsradio.cz
http://www.hcsradio.cz/
Prodej radiostanic, především značky ICOM

MASTRANT - Cassiopeia Consulting, a.s.
Vlastina 23, 161 00 Praha 6
Ing. Jana Malurová, tel.: 777 079 591
infastrant.com
http://www.mastrant.com/
Speciální lana pro kotvení stožárů a jiných konstrukcí

Point electronics.
Stumpergasse 41- 43, A- 1060 Wien
paní Eva Sulírová, OM8AES, Tel.: +43 1 597 08 80
maioint.at
prodej radiostanic a příslušenství

Vysílačky - SPACE, s.r.o.
Oradourská 74, 273 54 Lidice
infysilacky.com
http://www.vysilacky.com/
Prodej, servis a montáže radiostanic a antén do nákladních i osobních vozidel, do stavebních strojů, budov, objektů, lodí....

WWW.X-POWER.CZ s.r.o.
nám. Osvobození 8
CZ-79401 Krnov
Marek Makový
inf-power.cz
http://www.x-power.cz/
Lineární a spínané zdroje


Související články:
HOLICE 2024 — 34. međunarodni susret radioamatera (14.02.2024)
HOLICE 2024 — Das 34. Internationale Zusammentreffen der Funkamateuren (14.02.2024)
HOLICE 2024 — 34st International Radio-amateur Meeting (14.02.2024)
34. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2024 (14.02.2024)
33. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2023 (19.03.2023)
32. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2022 (01.04.2022)
COVID-19 a HOLICE (16.08.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (05.07.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (17.03.2021)
Mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2020 (16.05.2020)
Ohlédnutí za 30. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (05.11.2019)
30. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2019 (22.05.2019)
Rezervační systém prodejních míst na bleším trhu mezinárodního setkání radioamatérů HOLICE 2019 (03.03.2019)
Termíny setkání v roce 2019 (26.02.2019)
Návštěvnost programu Holice 2018 (03.09.2018)
Ohlédnutí za 29. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2018)
29. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2018 (14.06.2018)
Termíny setkání v roce 2018 (27.01.2018)
Ohlédnutí za 28. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2017)
Reportáž z 27. mezinárodního setkání radioamatérů 2016 (15.05.2017)
28. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2017 (18.03.2017)
Termíny setkání v roce 2017 (30.10.2016)
HOLICE 2016 - práce s mládeží a expozice elektro a radio kroužků (03.09.2016)
Ohlédnutí za 27. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (30.08.2016)
27. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2016 (06.03.2016)
Termíny setkání v roce 2016 (19.10.2015)
Ohlédnutí za 26. mezinárodním setkáním radioamatérů (25.09.2015)
Společná expozice elektro a radio kroužků Holice 2015 (26.08.2015)
Společná expozice elektro/radio kroužků na mezinárodním setkání radioamatérů Holice 2015 (23.07.2015)
26. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2015 (12.05.2015)
Termíny setkání v roce 2015 (20.01.2015)
Ohlédnutí za 25. mezinárodním setkáním radioamatérů (30.09.2014)
25. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2014 (17.01.2014)
Ohlédnutí za 24. mezinárodním setkáním radioamatérů (26.08.2013)
24. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2013 - program (15.01.2013)
Ohlédnutí za 23. mezinárodním setkáním radioamatérů (27.08.2012)
23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - informace k ubytování (21.07.2012)
Ohlédnutí za 22. mezinárodním setkáním radioamatérů (06.09.2011)
Vzácná návštěva v Holicích. (31.08.2011)
22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - informace k ubytování (09.08.2011)
22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - program (10.03.2011)
HOLICE, MEKKA RADIOAMATÉRŮ (27.12.2010)
21. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2010 - program (13.06.2010)
20. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2009 - program (15.08.2009)
Ohlédnutí za „Holicemi 2008” (11.10.2008)
Holice očima možná nejstaršího účastníka (04.09.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - program (25.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - Akce v klubovnách (24.08.2008)
Q-klub AMAVET Příbram v Holicích (20.08.2008)
Vesmír v Holicích (18.08.2008)
Jak jsme začínali (15.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - informace k ubytování (16.07.2008)
Australská frekvence ... (27.11.2007)
Drobné střípky z 18. mezinárodního radioamatérského setkání. (07.10.2007)
Holice 2007 jsou již minulostí. (07.10.2007)
Doplňující informace k setkání HOLICE 2007 (26.06.2007)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2007 (25.06.2007)
18. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2007 (20.05.2007)
17. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2006 skončilo. (30.08.2006)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2006 (04.08.2006)
Doprovodný program na setkání v Holicích (15.07.2006)
Workshop na setkání Holice 2006 (17.06.2006)
Podrobnější informace o setkání HOLICE - 2006 (03.06.2006)
Výzva autorům příspěvků do Sborníku HOLICE 2006 (29.03.2006)
Skončilo 16. mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích (28.08.2005)
Obsah sborníku příspěvků HOLICE 2005 (18.08.2005)
Podrobnější informace o setkání HOLICE 2005 (04.08.2005)
Panelová diskuse na setkání v Holicích (03.08.2005)
Jak jsme začínali: Samuel Morse - průkopník digitálního provozu (27.07.2005)
Prezentace Organizací na setkání v Holicích (07.07.2005)
Prodejní výstava na setkání radioamatérů HOLICE 2005 (12.05.2005)
Mapa Holic s označeným místem setkání (20.03.2005)
Blízké okolí Holic s vyznačením RZ-Radost (20.03.2005)
Ohlédnutí za 15. mezinárodním setkáním radioamatérů HOLICE 2004 (11.03.2005)
Obsah sborníku Holice 2003 (01.01.2005)
Jak to všechno začalo (19.03.2003)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.