OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 25. 07. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
IOTA 2005 - 42
IOTA 2005
zobrazení: 2619
známka: 0

2011

Zpět 22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - program

Vydáno dne 10. 03. 2011 (18882 přečtení)

HOLICE 2011 — 26.–27.8.

Článek bude průběžně aktualizován! Poslední aktualizace 25.8.2011

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeží a volnočasové aktivityStejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Představí se radiokluby, které s činností s dětmi a mládeží zabývají. Každý, kdo bud mít zájem, se může na jejich stáncích zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese, rádi jim pomůžeme a poradíme.

Těšíme se na Vás.


Výměna zpráv na internetu nás inspirovala k tomu, abychom v rámci Setkání v Holicích uspořádali pro všechny zájemce o tuto závažnou činnost schůzku předních odborníků z řad OK hamů na problematiku práce s mládeží. Toto téma považujeme za extrémně závažné, neboť současná mládež, ať chceme, či nikoli, rozhodne o další existenci našeho skvělého koníčku.

Schůzky, pod vedením Petra Kospacha, OK1VEN, která se uskuteční v sobotu 27.8. od 13:00 hod, v klubovně č.3 kulturního domu, se dále zúčastní Petr Prause, OK1DPX, Luboš Bobalík, OK2BVG, Jirka Sekeres, OK2PKB a Franta Lupač, OK2LF. Žádáme všechny zájemce o tuto činnost, aby přišli pobesedovat a vyslechnout si zkušenosti a názory, těch z nás, kteří mají v této oblasti za sebou ohromný kus práce. Nebojte se, nejedná se o žádný seminář ale neformální besedu, inspirovanou současným stavem práci s mládeži v naši organizaci. Neváhejte, s takovouto koncentraci odborníků na dané téma se nesetkáte často!

Za organizační výbor OK1KHL Karel, OK1SQK


22. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 2011

Záštitu nad setkáním převzali:

 • náměstek ministra průmyslu a obchodu Bedřich Danda
 • starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberk
 • a Český radioklub

MÍSTO

Již tradičně v okolí kulturního domu a sportovní haly v Holicích.

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU v průběhu setkání

 • předání čestných plaket ČRK zasloužilým radioamatérům, oceněným Radou ČRK
 • „SDR přijímače + SKIMMER“ - přednáška - Petr Parizek
 • „Problematika QRO“ - Míla Hakr, OK1VUM
 • „Setkání zájemců o VKV provoz“ - vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse - Karel, OK2ZI
 • „Contesting; OK-OM DX Contest“ - přednáška - Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
 • „Setkání příznivců KV OKDXF nadace“ - přednáška - Slávek, OK1TN
 • „DX Fórum. Expedice do Gambie“ - přednáška - Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW

NÁPLŇ SETKÁNÍ

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky.
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL pod značkou OK5H
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku - WiFi síť

PŘEDÁVÁNÍ CEN

Pozor Pokud má kdokoliv zájem zdarma v průběhu setkání předávat jakékoliv poháry, diplomy či jiné metály, předávané v souvislosti s vysíláním, má možnost napsat zprávu pořadateli pomoci Kontaktů na webu OK1KHL a dohodnout časový termín předávání. Okamžitě mu toto bude potvrzeno a obratem uvedeno na webu na stránce setkání. A to bez ohledu na to, zda vyhlašovatel je či není člen ČRK !

 • Sobota - prostranství před muzeem
 • 10:30 -předání čestných plaket ČRK zasloužilým radioamatérům, oceněným Radou ČRK
 • 10:45 - Vyhlášení výsledků o Holický pohár - OK1NMP
 • 11:00 - Vyhlášení výsledků FM poháru - OK1IVU
 • 11:15 - Vyhlášení výsledků závodu Pálení čarodějnic - OK1SJ
 • Sobota - velký sál KD
 •  9:30-11:00 - Vyhlášení VKV výsledků závodů a soutěží, diskuse - Karel, OK2ZI
 • 11:00-12:30 - Vyhlašování CB soutěží - Jan Šimek

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

OTEVŘENOna parkovištiv šatnách ve sportovní hale
Pátek 6:00-18:00 9:00-18:00
Sobota 6:00-18:00 7:30-17:00
 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu.
  Řidič zaplatí za prodejní místo poplatek 150 Kč/den limitované plochou: 2,5x5m a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu. Za auto s vlekem zaplatí rovněž podle plochy. Za dvě parkovací místa je tedy poplatek 300 Kč/den.
  Každý člen posádky si také musí zakoupit vstupenku.
 • Bleší trh pro prodejce je pouze v šatnách ve sportovní hale (nikoli v sokolovně). Cena za stůl je 120 Kč/den.
  Každý prodávající si také musí zakoupit vstupenku.
 • Pro vyložení zboží z vozu se u haly vybírá záloha 250 Kč, která platí po dobu dvou hodin. Potom vozidlo musí odjet parkovat jinam.

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).
OTEVŘENOveřejnostvystavovatelé
Čtvrtekzavřeno12:00-20:00
Pátek 9:00-18:00 7:00-18:30
Sobota 8:00-16:00 7:30-17:00

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány.
  Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením.
  Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice.
 • Poplatek za parkování na hřišti SK Holice je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.
 • Pro invalidy s označením auta ZTP 02a po předložení průkazu je vyhrazené parkoviště před sportovní halou zdarma.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za vstupné 70 Kč za osobu na oba dva dny.
 • Vstupné neplatí děti do 15 let, invalidé po předložení průkazu a důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu.

ČASOVÝ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ

KULTURNÍ DŮM

OTEVŘENOveřejnost
Pátek6:00-18:00
Sobota6:00-18:00

KULTURNÍ DŮM - KLUBOVNY

 • „Historické přístroje“ - výstava unikátní radiotechniky - Viktor Křížek OK1XW
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00, klubovna č. 1
 • „Mládež a Coca Cola“ - výstava + ukázky - Mirek Rehák OK1DII
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00, klubovna č. 2
 • „Rada SysOpů / Schůzka“ - Ing. František Janda OK1HH
       Sobota: 9:00-11:00, klubovna č. 3
 • „YL kroužek“ - schůzka - Jana Vroubková OK2MAJ
       Sobota: 11:00-13:00, klubovna č. 3
 • „Meteorologické radiolokátory a koexistence se zařízeními RLAN“ - přednáška - Lubomír Pindur ČHMÚ Praha
       Pátek: 14:00-15:30, klubovna č. 7
 • „Bezpečnost práce na vysílací technice a uzemňování“ - přednáška - František Štancl
       Pátek: 15:30-17:00, Sobota: 13:30-15:00, klubovna č. 7
 • „SDR přijímače + SKIMMER“ - přednáška - Petr Parizek
       Sobota: 9:00-10:30, klubovna č. 7
 • „Problematika QRO“ - přednáška - Míla Hakr, OK1VUM
  „Parametry transceivrů a jak jim rozumět“ a diskuse o vlivu parametrů na vzájemné rušení v radioamatérském provozu.
       Sobota: 10:30-12:00, klubovna č. 7
 • „SOTA“ - přednáška - Dan Pech, OK1HRA
       Sobota: 12:00-13:30, klubovna č. 7
 • „PRÁCE S MLÁDEŽÍ“ - přednáška - Petr Kospach, OK1VEN
       dále se zúčastní a bude diskutovat:Petr Prause, OK1DPX, Luboš Bobalík, OK2BVG, Jirka Sekeres, OK2PKB a Franta Lupač, OK2LF. Sobota: 13:00-14:30, klubovna č. 3
 • „“ -
       : 13:30-15:00, klubovna č. 7
 • „DIGI provoz na KV a setkání klubu CZ-EPC“ - přednáška + ukázky - Béda, OK1DOZ
       Sobota: 15:00-16:00, klubovna č. 7
 • „Země z vesmíru“ - výstava + ukázky - Ing. Miroslav Gola, OK2UGS a Martin Blaho
       Pátek: 12:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00, klubovna č. 8
 • „Spojení na dlouhých vlnách 9 kHz a výše“ - přednáška + ukázky - Luboš, OK2BVG + Petr, OK1FIG + Ivan, OK1MOW
       Sobota: 10:30-12:00, klubovna č. 8

KULTURNÍ DŮM - MALÝ SÁL

 • Pozor malý sál nebude z technických důvodů k dispozici

KULTURNÍ DŮM - VELKÝ SÁL

 • „Setkání zájemců o VKV provoz“ - vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse - Karel, OK2ZI
       Sobota: 9:30-11:00
 • „Předávání cen v CB soutěžích“ - Jan Šimek, CB klub Česká Lípa
       Sobota: 11:00-12:30
 • „Contesting; OK-OM DX Contest“ - přednáška - Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
  „Setkání příznivců KV OKDXF nadace“ - přednáška - Slávek, OK1TN
  „DX Fórum“ :
  • „Expedice ZL8X - Kermadec Island“ - přednáška Dietmar DL3DXX
  • „Expedice do Gambie“ - přednáška - Jirka, OK1RI + Rišo, OK8WW
 •      Sobota: 15:00-16:30

KULTURNÍ DŮM - GALERIE

 • „DELTA KROUŽEK“ - Milan Skřivanec, OK1JMS
      Sobota: 10:00-11:30
 • „Schůzka VRK“ - Jan Čermák, OK2BIU
      Sobota: 11:30-13:00

PROSTRANSTVÍ PŘED SPORTOVNÍ HALOU

 • Informační stánek ČTU. Možnost přeměření radiostanic.

SPORTOVNÍ HALA

OTEVŘENOveřejnost
Pátek 9:00-18:00
Sobota 7:00-17:00
 • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou.
 • Informační stánek OK1KHL - rozhlas, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
       pořadatelé: 7:00-18:00
 • Prodej knihy „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“ - Sveta Majce OK1VEY
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - Informační stánek OK1KHL
 • Vysílací středisko OK1KHL
  - ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách - Petr Boháček OK1BOA
  - ukázka zařízení a provoz APRS - Libor OK1ALX, 9:00 - 18:00, nářaďovna; vpravo
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - nářaďovna; vpravo
 • Klubovna pro CB - Mirka 42, Dan Kopidlno
       Pátek: 8:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - stánek; vlevo
 • Vojenská technika - Václav Busta OK1MWA
       Pátek: 11:00-18:00, Sobota: 11:00-16:00 - nářaďovna v hale; vlevo
 • Výstava zařízení Collins - Jára, OK1XZ
       Pátek: 11:00-18:00, Sobota: 11:00-16:00 - nářaďovna v hale; vlevo
 • „Mládež Pardubice“ - Ondra Koloničný, OK1CDJ
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - Informační stánek
 • „Telegrafní klíče "Begali keys"“ - Pietro Begali, I2RTF
       Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - stánek
 • Krystalové filty - výstava - Václav Busta OK1MWA.
       Pátek: 11:00-18:00, Sobota: 11:00-16:00 - nářaďovna; vlevo

BLEŠÍ TRH V ŠATNÁCH SPORTOVNÍ HALY

 • Bleší trh pro prodejce, kteří nechtějí být vydáni napospas rozmarům počasí. Stůl stojí 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Airsoftová střelnice, David Vopršál, 10:00-16:00 v areálu. Ukázka činnosti airsoft / military týmu 3/7 Marines
  http://www.7thmarines.wz.cz/
 • Pouze v pátek!!! OD 8:00 do 18.00 předvede mladý modelář Jan Kadrmas z Velin své RC modely v měřítku 1:16. Přiveze na ukázku modely dvou těžkých tanků....TIGER 1 a KV 1.
 • Tyto tanky se účastnily bojů na východní frontě. K modelům má i svůj vlastní polygon,kde nechybí polorozbořený dům,most a zákop pro pěchotu.
  http://rcmodelyveliny.webnode.cz//
 • Letos poprvé se setkání zúčastní členové klubu vojenské historie ČSLA s jistě zajímavým programem
  http://www.csla.cz/

PREZENTAČNÍ STÁNKY RADIOKLUBŮ

 • Český radioklub
 • Slovenský zvaz rádioamatérov
 • ČAV - Jan Švarc OK1UU
 • Hrvatski radioamaterski savez
 • ÖVSV. Rakouský radioklub
 • Svaz radioamatérů Slovinska
 • Radioklub OK1KHL Holice

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY

 • Budou průběžně doplňovány.

Allamat elektronic spol.s r.o.
Pražská 27, 263 01 Dobříš
infllamat.cz
http://www.allamat.cz/
Radioamatérský a CB sortiment

AMARO spol. s r. o.
Karlovo náměstí 30, 120 00 Praha
Petr Havliš OK1PFM, tel.: 257 317 310
pradio.cz
http://www.aradio.cz/
Časopis pro elektroniku, radiotechniku a amatérské vysílání

B PLUS TV a.s.
Požárnická 140, 742 83 Klimkovice
Tel.: +420 556 420 360
bttv.cz
http://www.btv.cz/
Výroba, výstavba a provozování tv vysílačů, mikrovlnných tras a radiokom. prostředků. Modernizace informačních systémů obcí a měst.

BEN – technická literatura s.r.o.
Věšínova 140/5, 100 00 Praha 10
Libor Kubica, tel.: 274 816 162
redakcen.cz
http://www.ben.cz/
Nakladatelství technické literatury

BV elektronik s.r.o.
Puškinova 639, Holice
Návrh, vývoj a výroba transformátorů a ostatních vinutých dílů

DD Amtek s.r.o.
Bubenská 14/242, 170 00 Praha 7
Ing. Petr Douděra, tel.: 224 312 588, 220 878 756, 777 114 070, 724 897 390
infdamtek.cz
http://www.ddamtek.cz/ http://www.sangean.cz/ http://www.etonradio.cz/
Radiostanice, přehledové přijímače, antény, příslušenství, autorizovaný dealer KENWOOD, YAESU, Ten-Tec, Etón, SteppIR, Optibeam, Mastrant aj.

ELIX spol. s r.o.
Klapkova 48, 182 00 Praha 8
L. Mladenov, tel.: 284 680 695
elilix.cz
http://www.elix.cz/
Prodej amatérských radiostanic, CB, antén a ostatní příslušenství, přehledové přijímače a fotovoltické panely

ELLI Print s.r.o.
nám. Republiky 101, 544 01 Dvůr Králové n/L.
Luboš Volf, tel.: 603 548 546
vollli.cz
tisk QSL lístků

HCS komunikační systémy, s.r.o.
Na Šabatce 4, 14300 Praha 4
ing. Miloslav Hakr OK1VUM, tel.: 777 144 300
maicsradio.cz
http://www.hcsradio.cz/
Prodej radiostanic, především značky ICOM

HOSTACOM - HOLEČEK MSE s.r.o.
Mokrého 202, 389 01 Vodňany
Ing. Stanislav Holeček, tel.: 732 386 006
holice201ostacom.cz
http://www.hostacom.cz/
Testovací a měřicí technika, průmyslová automatizace, zelené technologie

MASTRANT - Cassiopeia Consulting, a.s.
Vlastina 23, 161 00 Praha 6
Ing. Jana Malurová, tel.: 777 079 591
infastrant.com
http://www.mastrant.com/
Speciální lana pro kotvení stožárů a jiných konstrukcí

Radiopoint - Ing. Petr Špína
Šachetní 302, 261 01 Příbram 5
Ing. Petr Špína, tel.: 604 576 097
serviadiopoint.cz
http://www.radiopoint.cz/
Servis radiostanic, prodej radiostanic a příslušenství.
Na našem stánku bude možnost přemněření radiostanic pomocí radiotesteru Rohde a Schwarz a tisk měřícího protokolu.

Vysílačky - SPACE, s.r.o.
Oradourská 74, 273 54 Lidice
infysilacky.com
http://www.vysilacky.com/
Prodej, servis a montáže radiostanic a antén do nákladních i osobních vozidel, do stavebních strojů, budov, objektů, lodí....

ITALAB di Michelizzi Nicodemo
Via Casale 3/a, Milano 20144, Italy
inftalab.it, Sales department: salesitalaiscali.it
http://www.italab.it/
VHF UHF SHF Power amplifiers, Power amplifier modules, RF amplifying components
VHF UHF SHF výkonové zesilovače, moduly výkonových zesilovačů, RF zesilující komponenty


Související články:
HOLICE 2024 — 34. međunarodni susret radioamatera (14.02.2024)
HOLICE 2024 — Das 34. Internationale Zusammentreffen der Funkamateuren (14.02.2024)
HOLICE 2024 — 34st International Radio-amateur Meeting (14.02.2024)
34. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2024 (14.02.2024)
33. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2023 (19.03.2023)
32. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2022 (01.04.2022)
COVID-19 a HOLICE (16.08.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (05.07.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (17.03.2021)
Mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2020 (16.05.2020)
Ohlédnutí za 30. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (05.11.2019)
30. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2019 (22.05.2019)
Rezervační systém prodejních míst na bleším trhu mezinárodního setkání radioamatérů HOLICE 2019 (03.03.2019)
Termíny setkání v roce 2019 (26.02.2019)
Návštěvnost programu Holice 2018 (03.09.2018)
Ohlédnutí za 29. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2018)
29. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2018 (14.06.2018)
Termíny setkání v roce 2018 (27.01.2018)
Ohlédnutí za 28. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2017)
Reportáž z 27. mezinárodního setkání radioamatérů 2016 (15.05.2017)
28. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2017 (18.03.2017)
Termíny setkání v roce 2017 (30.10.2016)
HOLICE 2016 - práce s mládeží a expozice elektro a radio kroužků (03.09.2016)
Ohlédnutí za 27. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (30.08.2016)
27. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2016 (06.03.2016)
Termíny setkání v roce 2016 (19.10.2015)
Ohlédnutí za 26. mezinárodním setkáním radioamatérů (25.09.2015)
Společná expozice elektro a radio kroužků Holice 2015 (26.08.2015)
Společná expozice elektro/radio kroužků na mezinárodním setkání radioamatérů Holice 2015 (23.07.2015)
26. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2015 (12.05.2015)
Termíny setkání v roce 2015 (20.01.2015)
Ohlédnutí za 25. mezinárodním setkáním radioamatérů (30.09.2014)
25. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2014 (17.01.2014)
Ohlédnutí za 24. mezinárodním setkáním radioamatérů (26.08.2013)
24. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2013 - program (15.01.2013)
Ohlédnutí za 23. mezinárodním setkáním radioamatérů (27.08.2012)
23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - informace k ubytování (21.07.2012)
23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - program (06.03.2012)
Ohlédnutí za 22. mezinárodním setkáním radioamatérů (06.09.2011)
Vzácná návštěva v Holicích. (31.08.2011)
22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - informace k ubytování (09.08.2011)
HOLICE, MEKKA RADIOAMATÉRŮ (27.12.2010)
21. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2010 - program (13.06.2010)
20. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2009 - program (15.08.2009)
Ohlédnutí za „Holicemi 2008” (11.10.2008)
Holice očima možná nejstaršího účastníka (04.09.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - program (25.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - Akce v klubovnách (24.08.2008)
Q-klub AMAVET Příbram v Holicích (20.08.2008)
Vesmír v Holicích (18.08.2008)
Jak jsme začínali (15.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - informace k ubytování (16.07.2008)
Australská frekvence ... (27.11.2007)
Drobné střípky z 18. mezinárodního radioamatérského setkání. (07.10.2007)
Holice 2007 jsou již minulostí. (07.10.2007)
Doplňující informace k setkání HOLICE 2007 (26.06.2007)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2007 (25.06.2007)
18. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2007 (20.05.2007)
17. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2006 skončilo. (30.08.2006)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2006 (04.08.2006)
Doprovodný program na setkání v Holicích (15.07.2006)
Workshop na setkání Holice 2006 (17.06.2006)
Podrobnější informace o setkání HOLICE - 2006 (03.06.2006)
Výzva autorům příspěvků do Sborníku HOLICE 2006 (29.03.2006)
Skončilo 16. mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích (28.08.2005)
Obsah sborníku příspěvků HOLICE 2005 (18.08.2005)
Podrobnější informace o setkání HOLICE 2005 (04.08.2005)
Panelová diskuse na setkání v Holicích (03.08.2005)
Jak jsme začínali: Samuel Morse - průkopník digitálního provozu (27.07.2005)
Prezentace Organizací na setkání v Holicích (07.07.2005)
Prodejní výstava na setkání radioamatérů HOLICE 2005 (12.05.2005)
Mapa Holic s označeným místem setkání (20.03.2005)
Blízké okolí Holic s vyznačením RZ-Radost (20.03.2005)
Ohlédnutí za 15. mezinárodním setkáním radioamatérů HOLICE 2004 (11.03.2005)
Obsah sborníku Holice 2003 (01.01.2005)
Jak to všechno začalo (19.03.2003)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.