OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 23. 06. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
Holice 2005 - 15
Slavnostní udílení cen
zobrazení: 5232
známka: 0

2010

Zpět 21. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2010 - program

Vydáno dne 13. 06. 2010 (20741 přečtení)

Datum 27.-28.8.2010

Článek bude průběžně aktualizován! Poslední aktualizace 20.8.2010

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeži a volnočasové aktivity21. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 2010

Setkání udělili záštitu:

 • starosta města Holic Mgr. Pavel Hladík
 • a Český Radioklub

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU v průběhu setkání

 • Sobota: 09:30-11:00, klubovna č. 7 v KD - „Setkání zájemců o VKV provoz“ - (vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse), povede Karel OK2ZI.
 • Sobota: 11:00-12:30, klubovna č. 7 v KD - „Setkání zájemců o KV závody“ - diskuzní fórum, povede Karel OK1CF A OK1RI.
 • Sobota: 12:30-13:00, klubovna č. 7 v KD - „Setkání příznivců OKDXF nadace“, pod vedením Slávka OK1TN.
 • Sobota: „TX3A - Chesterfield Islands“
  Tradiční DX prezentace - velký kinosál - sobota 14:00-15:30, moderuje HA7RY, HA5X a OK1RI.
 • Sobota: „WRTC 2010“
  po skončení prezentace HA7RY - sobota 15:30-16:00, moderuje OM3BH.
 • Pátek i sobota: Informační stánek ČRK ve sportovní hale včetně stánku QSL služby.

 

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeži a volnočasové aktivity

Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Představí se radiokluby, které s činností s dětmi a mládeží zabývají. Každý, kdo bud mít zájem, se může na jejich stáncích zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese, rádi jim pomůžeme a poradíme.

Těšíme se na Vás.

 

Žádost o pomoc

Nedávno přišel na adresu radioklubu e-mail, který v celém znění zveřejňujeme.

Vážení kolegové,

Obracím se na vás jako na organizátory setkání radioamatérů Holice 2010. Jde o to, že naše firma sponzorsky spolupracuje s SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, oddělení SPC pro děti s vadami zraku. Před několika týdny jsme pro zrakově postižené děti z tohoto zařízení v rámci jejich pobytu na škole v přírodě (kam je pravidelně vozíme naším historickým autobusem Škoda 706RTO - www.gfibus.cz) zorganizovali přednášku a praktické předvedení radioamatérského vysílání (společně s Jirkou Martínkem OK1FCB). Dětem se tato akce moc líbila a objevili se i adepti, které amatérské vysílání moc zaujalo a chtěli by se tomuto koníčku začít věnovat. Pro začátek pro ně sháníme nějaká starší krátkovlnná rádia pro poslech amatérských KV pásem, nejlépe starší mechanické provedení, kde je jasný rozsah ladění (tedy ne s kodérem, ale mechanickým ladícím kondenzátorem, který má jasný začátek a konec ladění a mechanický přepínač pásem, kde je podle natočení přepínače jasné, na jakém pásmu se nacházím (ideální z důvodu zrakového postižení).

Prosím vás, zda byste nějakým způsobem pomohli s komunikací této prosby amatérům, kteří se zúčastní setkání v Holicích. Bylo by fajn, kdyby se mohli jednotliví amatéři i klubové stanice poohlédnout po nějakém starším odloženém přijímači (třeba domácí konstrukci z dob před rokem 89) a tento věnovat nebo za symbolický poplatek odprodat pro zrakově postižené děti z výše uvedeného zařízení.

Pomůžete?

73!

Martin Říha, OK2MR
GFi Česká republika a Slovensko (zastoupená PB Com, spol. s r.o.)
Kydlinovská 161
500 02 Hradec Králové
Czech Republic
tel: +420 495 705 721
fax: +420 495 705 751

martin.rihfi.cz
http://www.gfi.cz
http://www.pbcom.cz

NÁPLŇ SETKÁNÍ

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky a a telefoních karet
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL pod značkou OK5H
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku - WiFi síť

KŘEST KNIHY

 • Pátek - prostranství před muzeem, v případě nepříznivého počasí v klubovně č. 3. v KD
 • 09:00 - křest knihy „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“

PŘEDÁVÁNÍ CEN

Pozor Pokud má kdokoliv zájem zdarma v průběhu setkání předávat jakékoliv poháry, diplomy či jiné metály, předávané v souvislosti s vysíláním, má možnost napsat zprávu pořadateli pomoci Kontaktů na webu OK1KHL a dohodnout časový termín předávání. Okamžitě mu toto bude potvrzeno a obratem uvedeno na webu na stránce setkání. A to bez ohledu na to, zda vyhlašovatel je či není člen ČRK !

 • Sobota - prostranství před muzeem
 • 10:30 - Předávání diplomů a cen ze závodu Pálení čarodějnic OK1SJ
 • 10:45 - Holický pohár, vyhodnocovatel OK1NMP
 • 11:00 - FM-pohár pořádající radioklub OK1OPT vyhlašuje Vláďa OK1IVU

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu.
  Řidič zaplatí za prodejní místo limitované m2. to je 2,5x5m. poplatek 150 Kč/den a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu.
  Každý člen posádky si musí zakoupit vstupenku. Za auto s vlekem zaplatí poplatek za dvě parkovací místa rovněž podle m2, tedy 2x150 Kč/den.
 • Bleší trh pro prodejce je pouze v šatnách ve sportovní hale (nikoli v sokolovně): stůl 120 Kč na den.
 • Pro vyložení zboží u haly se vybere záloha 250 Kč, platí po dobu dvou hodiny, potom vozidlo odjede parkovat jinam.
OTEVŘENOve sportovní halena parkovišti
Pátek9:00-18:006:00-18:00
Sobota7:00-17:006:00-18:00

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).
OTEVŘENOveřejnostvystavovatelé
Čtvrtekzavřeno12:00-20:00
Pátek9:00-18:00 7:00-18:30
Sobota7:00-17:00 6:00-18:00

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány.
  Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením.
  Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice.
 • Poplatek za parkování na hřišti SK Holice je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.
 • Pro invalidy s označením auta ZTP 02a po předložení průkazu je vyhrazené parkoviště před sportovní halou zdarma.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za vstupné 70 Kč nebo 3 EUR za osobu na oba dva dny.
 • Vstupné neplatí děti do 15 let, invalidé po předložení průkazu a důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu.

ČASOVÝ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ

KULTURNÍ DŮM - KLUBOVNY

OTEVŘENOveřejnost
Pátek6:00-18:00
Sobota6:00-18:00
 • Pátek i sobota:  9:00-16:00, klubovny č. 1 :Viktor Křížek ,Historické přístroje
 • Pátek i sobota:  9:00-16:00, klubovny č. 2 : Dílna Coca Cola radio, Mirek Rehák OK1DII
 • Pátek 11:00-17:00 sobota 10:00-16:00: v klubovně č. 4 : „Podívejte se na Zemi z vesmíru...“, Miroslav GOLA OK2UGS, Martin Blaho
 • Každoročně v rámci „Setkání“ nabízíme s kolegy Martinem Blaho, Ivanem Kohouten OK1MOW, Vladimírem Půžou OK1VLA a dalšími, stejně postiženými přízni kmitočtovému pásmu 137MHz, mnoha zájemcům diskusní klub, který lze v některých případech nazvat i workshopem, dávajícím zdroje základních informací, přístup ke stavebním materiálům a praktickým zkušenostem s příjmem signálů z meteorologických satelitů. Účelem našeho pracovního setkání by mělo být i v letošnímroce vzájemné předávání zkušeností a rad, jak postupovat při stavbě a nastavování přijímací soupravy, jak přijímač oživit a uvést do rutinního provozu ve spojení s osobním počítačem. Můžeme se seznámit se vším okolo geostacionárního satelitu METEOSAT-8 a 9 společnosti EUMETSAT a takés technologii příjmu meteosatelitu NOAA 19. Martin Blaho přislíbil předvést to nejmodernější v oboru - GNU Radio s příslušným hardware. K nahlédnutí budou kompletní přijímací soupravy i stavebnice přijímače. Na místě můžete konzultovat problematiku stavby antény a prakticky si vyzkoušet postup při nastavování modulu přijímače (bližší informace na www.emgo.cz). Těšíme se na neformální setkání všech zájemců o příjem signálů z meteorologických satelitů v klubovně KD č. IKS nebo YPSILON. Provoz bude předváděn vždy v lichou hodinu, tj. v pátek v 9, 11, 13 a 15 h., konzultace nepřetržitě v čase pátek od 9 do 15 a v sobotu od 9 do 11 hodin. .... OK2UGS .
 • Pátek: 13:00-13:30, klubovna č. 7: Koexistence RLAN a meteorologickych radaru v pasmu 5.7 GHz, přednášku povede, Tomáš Žejdlik
 • Sobota: 09:30-11:00, klubovna č. 7: Setkání zájemců o VKV provoz a předání diplomů za závody, povede Karel OK2ZI
 • Sobota: 11:00-12:30, klubovna č. 7: Setkání zájemců o KV provoz , povede Karel OK1CF a OK1RI
 • Sobota: 12:30-13:00, klubovna č. 7: Setkání příznivců OKDXF nadace, povede Slávek OK1TN
 • Sobota: 13:30-15:30, klubovna č. 7: 1. Mimořádné události, IZS a radioamatéři 2. APRS a jeho praktické využití - Workshop zaměřený na možnost spolupráce radioamatérů a profesionálních složek při mimorádných událostech. První částí bude seznámení s IZS (Integrovný Záchranný Systém) jeho strukturou a komunikačními prostředky, v druhé části pak zmapování technologií a prostředků kterými by radioamatéři mohli přispět.
 • Sobota: 11:30-13:00, klubovna č. 3: Setkání YL kroužku, povede Jana OK2MAJ
 • Sobota: 09:00-11:00, klubovna č. 3: RADA SysOpů, Ing. František Janda OK1HH

KULTURNÍ DŮM - MALÝ SÁL

 • Sobota: 10:00-11:30 - DELTA KROUŽEK, Milan Skřivanec OK1JMS
 • Sobota: 11:30-13:00 - Schůzka VRK, Jan Čermák OK2BIU

KULTURNÍ DŮM - VELKÝ SÁL

 • Sobota: 10:00-11:00, ve velkém sále KD předávání cen v CB soutěžích, pořadatel Jan Šimek CB klub Česká Lípa
 • Sobota: „TX3A - Chesterfield Islands“
  Tradiční DX prezentace - 14:00-15:30, moderuje HA7RY, HA5X a OK1RI
 • Sobota: „WRTC 2010“
  po skončení prezentace HA7RY - 15:30-16:30, moderuje OM3BH

PROSTRANSTVÍ PŘED SPORTOVNÍ HALOU

 • Informační stánek ČTU. Možnost přeměření radiostanic.

SPORTOVNÍ HALA

 • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou.
 • Informační stánek OK1KHL, rozhlas, pořadatelé – 7:00-18:00, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku, prodej knížek „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“.
 • Pro letošní rok „drobná vojenská technika“ – výstava ve sportovní hale – nářaďovna levá strana – od 11:00, Václav Busta OK1MWA a sbírka zajímavých telefonních karet Luboše Cinkana.
 • Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale. Provoz bude předváděn vždy v lichou hodinu v pátek 9:00-18:00 a v sobotu 9:00-11:00. Garantem této akce je Béda Jánský OK1DOZ.
 • Vysílací středisko OK1KHL – ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách - Petr Boháček OK1BOA, ukázka zařízení a provoz APRS - Libor OK1ALX, 9:00 - 18:00, nářaďovna pravá strana.
 • Stánek pro CB, Mirka 42, Dan Kopidlno, 8:00-18:00, sportovní hala.

BLEŠÍ TRH V ŠATNÁCH SPORTOVNÍ HALY

 • Bleší trh pro prodejce, kteří nechtějí být vydáni napospas rozmarům počasí. Stůl stojí 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Airsoftová střelnice, David Vopršál, 10:00-16:00 v areálu.

PREZENTAČNÍ STÁNKY RADIOKLUBŮ

 • Český radioklub
 • Slovenský zvaz rádioamatérov
 • Hrvatski radioamaterski savez
 • Polski Zwiazek Krotkofalowcow
 • ÖVSV. Rakouský radioklub
 • ČAV - Jan Švarc OK1UU
 • Radioklub OK1KHL Holice

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY

ELIX spol. s r.o.
Klapkova 48, Praha 8
L.Mladenov, 284 680 695
elilix.cz
http://www.elix.cz/
prodej amatérských radiostanic, CB, antén a ostatní příslušenství, přehledové přijímače a fotovoltické panely

GM Electronic Praha s.r.o
Karel Vašíček
maloprodejna Brno
Koliště 9, 602 00 Brno
tel.: 545 240 278
karel.vasicegme.cz
http://www.gme.cz/

AMARO
Karlovo náměstí, Praha
Petr Havliš OK1PFM, 257 317 310
pradio.cz
http://www.aradio.cz/
časopis pro elektroniku, radiotechniku a amatérské vysílání

BEN technická literatura s.r.o.
Věšínova 140/5, Praha 10
Libor Kubica, tel: 274 816 162
redakcen.cz
http://www.ben.cz/
nakladatelství technické literatury

ALLAMAT Electronic s.r.o.
Pražská 27, Dobříš
infllamat.cz
http://www.allamat.cz/
Radioamatérský a CB sortiment

MASTRANT.
Vlastina 23, Praha 6
pí. Jana Malurová, tel:777 079 591
infastrant.cz
http://www.mastrant.com/
speciální nekovová lanka pro kotvení stožárů a jiných konstrukcí

DD Amtek s.r.o.
Bubenská 14/242, Praha 7
Ing. Petr Douděra, 224 312 588
http://www.ddamtek.cz/
radiostanice, antény, YAESU-Vertex

ELLI Print s.r.o.
nám. Republiky 101, Dvůr Králové n/L.
Luboš Volf, 603 548 546
vollli.cz
tisk QSL lístků

ing. Petr Špína - Radiopoint
Šachetní 302, Příbram 5
ing. Petr Špína, 604 576 097
serviadiopoint.cz
Servis radiostanic, prodej radiostanic a příslušenství.
Na našem stánku bude možnost přemněření radiostanic pomocí radiotesteru Rohde a Schwarz a tisk měřícího protokolu.

VARVAcom
Doudlevecká 7, Plzeň
J.Varvařovský, 606 202 313
obchoarvacom.cz
http://www.varvacom.cz/
Radiostanice, VF a TV technika, baterie, akumulátory

HCS komunikační systémy
Na Šabatce 4, Praha
Ing. Miloslav Hakr OK1VUM, 777 144 300
maicsradio.cz
http://www.hcsradio.cz/
prodej radiostanic, především značky ICOM

BV elektronik
Puškinova 639, Holice v Č. 534 01
infvelektronik.cz
http://www.bvelektronik.cz/
vývoj a výroba transformátorů a ostatních vinutých dílů

B plus TV a.s. Klimkovice
 


Související články:
HOLICE 2024 — 34. međunarodni susret radioamatera (14.02.2024)
HOLICE 2024 — Das 34. Internationale Zusammentreffen der Funkamateuren (14.02.2024)
HOLICE 2024 — 34st International Radio-amateur Meeting (14.02.2024)
34. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2024 (14.02.2024)
33. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2023 (19.03.2023)
32. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2022 (01.04.2022)
COVID-19 a HOLICE (16.08.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (05.07.2021)
31. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2021 (17.03.2021)
Mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2020 (16.05.2020)
Ohlédnutí za 30. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (05.11.2019)
30. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2019 (22.05.2019)
Rezervační systém prodejních míst na bleším trhu mezinárodního setkání radioamatérů HOLICE 2019 (03.03.2019)
Termíny setkání v roce 2019 (26.02.2019)
Návštěvnost programu Holice 2018 (03.09.2018)
Ohlédnutí za 29. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2018)
29. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2018 (14.06.2018)
Termíny setkání v roce 2018 (27.01.2018)
Ohlédnutí za 28. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (02.09.2017)
Reportáž z 27. mezinárodního setkání radioamatérů 2016 (15.05.2017)
28. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2017 (18.03.2017)
Termíny setkání v roce 2017 (30.10.2016)
HOLICE 2016 - práce s mládeží a expozice elektro a radio kroužků (03.09.2016)
Ohlédnutí za 27. mezinárodním setkáním radioamatérů očima účastníků (30.08.2016)
27. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2016 (06.03.2016)
Termíny setkání v roce 2016 (19.10.2015)
Ohlédnutí za 26. mezinárodním setkáním radioamatérů (25.09.2015)
Společná expozice elektro a radio kroužků Holice 2015 (26.08.2015)
Společná expozice elektro/radio kroužků na mezinárodním setkání radioamatérů Holice 2015 (23.07.2015)
26. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2015 (12.05.2015)
Termíny setkání v roce 2015 (20.01.2015)
Ohlédnutí za 25. mezinárodním setkáním radioamatérů (30.09.2014)
25. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2014 (17.01.2014)
Ohlédnutí za 24. mezinárodním setkáním radioamatérů (26.08.2013)
24. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2013 - program (15.01.2013)
Ohlédnutí za 23. mezinárodním setkáním radioamatérů (27.08.2012)
23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - informace k ubytování (21.07.2012)
23. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2012 - program (06.03.2012)
Ohlédnutí za 22. mezinárodním setkáním radioamatérů (06.09.2011)
Vzácná návštěva v Holicích. (31.08.2011)
22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - informace k ubytování (09.08.2011)
22. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2011 - program (10.03.2011)
HOLICE, MEKKA RADIOAMATÉRŮ (27.12.2010)
20. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2009 - program (15.08.2009)
Ohlédnutí za „Holicemi 2008” (11.10.2008)
Holice očima možná nejstaršího účastníka (04.09.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - program (25.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - Akce v klubovnách (24.08.2008)
Q-klub AMAVET Příbram v Holicích (20.08.2008)
Vesmír v Holicích (18.08.2008)
Jak jsme začínali (15.08.2008)
19. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2008 - informace k ubytování (16.07.2008)
Australská frekvence ... (27.11.2007)
Drobné střípky z 18. mezinárodního radioamatérského setkání. (07.10.2007)
Holice 2007 jsou již minulostí. (07.10.2007)
Doplňující informace k setkání HOLICE 2007 (26.06.2007)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2007 (25.06.2007)
18. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2007 (20.05.2007)
17. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2006 skončilo. (30.08.2006)
MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV HOLICE 2006 (04.08.2006)
Doprovodný program na setkání v Holicích (15.07.2006)
Workshop na setkání Holice 2006 (17.06.2006)
Podrobnější informace o setkání HOLICE - 2006 (03.06.2006)
Výzva autorům příspěvků do Sborníku HOLICE 2006 (29.03.2006)
Skončilo 16. mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích (28.08.2005)
Obsah sborníku příspěvků HOLICE 2005 (18.08.2005)
Podrobnější informace o setkání HOLICE 2005 (04.08.2005)
Panelová diskuse na setkání v Holicích (03.08.2005)
Jak jsme začínali: Samuel Morse - průkopník digitálního provozu (27.07.2005)
Prezentace Organizací na setkání v Holicích (07.07.2005)
Prodejní výstava na setkání radioamatérů HOLICE 2005 (12.05.2005)
Mapa Holic s označeným místem setkání (20.03.2005)
Blízké okolí Holic s vyznačením RZ-Radost (20.03.2005)
Ohlédnutí za 15. mezinárodním setkáním radioamatérů HOLICE 2004 (11.03.2005)
Obsah sborníku Holice 2003 (01.01.2005)
Jak to všechno začalo (19.03.2003)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.